Uitnodiging 11 juni: “ondernemen in turbulente tijden”

Hieronder een uitnodiging die we kregen, die voor alle leden geldt:

Beste ondernemer,

Er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen die voor u als ondernemer gevolgen kunnen hebben, zowel positief als negatief. Het blijft ook lastig al deze ontwikkelingen bij te houden.

Om u toch enigszins op de hoogte te houden van al deze ontwikkelingen is besloten een voorlichtingsbijeenkomst te houden voor ondernemers in het gebied Hardenberg/Ommen. Het thema van deze bijeenkomst is “ondernemen in turbulente tijden”.

De Koepel en de Ondernemersverenigingen van Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze voorlichtingsbijeenkomst. Deze zal worden gehouden op dinsdag 11 juni tussen 15.00 en 18.00 uur. De voorlichting zal plaatsvinden op het LOC in Hardenberg (Parkweg 1), Werkplein Hardenberg.

Tijdens de voorlichting zullen drie onderwerpen aan de orde komen.

  • Nieuwe ziektewet per 1-1-2013
  • Ontslagrecht
  • Financiële middelen voor ondernemers

Voor deze onderwerpen zijn inmiddels de sprekers benaderd.

De organisatie ligt in handen liggen van Caroline Habing, Thamàr Pol en Gerrit Brill

Indien u belangstelling heeft voor deze bijeenkomst, ontvangen wij, met het oog op de organisatie, graag van u bericht met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

U kunt zich aanmelden via: Thamar.pol@uwv.nl, Caroline.habing@uwv.nl, Gerrit.brill@uwv.nl

Met vriendelijke groet,

Henk Wiersma,  voorzitter van De Koepel