Verslag kennismakingsbijeenkomst ZP Besturen Kamer van Koophandel 4 juni j.l.

Dinsdag 4 juni j.l. hebben Frank Pieper  en Linda van Leeuwen de interactieve kennismakings-bijeenkomst van ZP Besturen in de regio Zwolle, georganiseerd door de Kamer van Koophandel bijgewoond. Het initiatief kwam mede van de 17 gemeenten, vertegenwoordigd in “De Regio Zwolle” . De heer Cees Dijkhuizen die als Secretaris Regio Zwolle werkzaam is voor alle 17 wethouders van economisch zaken en/of burgemeesters was hierbij ook aanwezig.

Hoe kom ik in beeld?

Zp’ers en mkb in de regio Zwolle lijken elkaar maar moeilijk te kunnen vinden. 

Het aantal zp’ers groeit nog steeds. De meeste mkb-bedrijven hebben de afgelopen jaren fors gesneden in de personeelskosten en compenseren dit bij extra opdrachten met ingehuurde zp’ers. Maar in de praktijk lijkt het erop dat deze twee groepen elkaar maar moeilijk weten te vinden. En zo reizen dagelijks tal van zp’ers naar de Randstad af, terwijl de regionale mkb-bedrijven juist op zoek zijn naar hen. Dat kan beter, vinden de Kamer van Koophandel en de gemeenten in de regio Zwolle. Een nieuw initiatief moet beide partijen bij elkaar brengen. 

De regio Zwolle telt momenteel ruim 15.400 zelfstandige professionals, vroeger ook zzp’ers genoemd. In de afgelopen jaren groeide dit aantal gestaag: vijf jaar geleden waren het nog een kleine 9.000, daarna kwamen elk jaar rond de duizend zp’ers erbij. Zij zijn met name in de bouw, de industrie en de dienstverlening te vinden. Maar velen werken voor opdrachtgevers in de Randstad, terwijl zij liever in de regio actief willen zijn. De regionale mkb-bedrijven hebben na forse bezuinigingen, met name ook op personeel, regelmatig extra medewerkers nodig voor de zogenaamde flexibele schil. Toch hebben zij vaak geen idee waar zij deze mensen in de regio kunnen vinden.

De KvK en de regiogemeenten willen de economische slagkracht in de regio Zwolle versterken door het effectiever inzetten van de zp’ers. Een belangrijke rol zien zij weggelegd voor de lokale zp-netwerken, die in veel gemeenten actief zijn. Voor het eerst hebben deze netwerken elkaar onlangs op uitnodiging van de KvK ontmoet en ervaringen uitgewisseld. Hamvraag: hoe kunnen zij zich zichtbaarder maken – voor het overige bedrijfsleven, maar ook bij de gemeenten? In de komende maanden gaan KvK, gemeenten zp’ers en ondernemers hiermee aan de slag. Na de zomer worden de eerste resultaten verwacht.

Bron: Persbericht Kamer van Koophandel Oost Nederland regio Zwolle

Ons bestuurslid, “verantwoordelijk” voor onze website is helaas nog niet helemaal opgeknapt waardoor plaatsing van dit artikel wat langer op zich heeft laten wachten.