Bezoek bijeenkomst ZZP Ommen

Op dinsdag 25 maart jl. hebben onze voorzitter en secretaris de eerste inventariseringsbijeenkomst bijgewoond van het initiatief ZZP Ommen.

Doel van deze bijeenkomst is het onderzoeken of er voldoende draagvlak is binnen de gemeente Ommen voor een ZZP vereniging.

Ons is gevraagd hierin een bijdrage te leveren vanuit onze expertise in het oprichten en onderhouden van een dergelijke vereniging.

De avond werd goed bezocht door ca. 35 zelfstandige ondernemers uit de gemeente Ommen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter van VNO-NCW Midden, Jacco Vonhoff, verduidelijkt hoe belangrijk de groep ZZP-ers is voor de huidige economische ontwikkelingen op macro, regionaal en lokaal niveau.

Tevens is door hem benadrukt dat het bedrijfsleven in de vorm van VNO-NCW, MKB Nederland en ONL duidelijk op zoek zijn naar contact met de ZZP-er en dat dit soort initiatieven op lokaal niveau van harte worden ondersteund. Wij als Vechtdal Professionals hebben onze kennis gedeeld m.b.t. de aspecten bij het opstarten en uitvoeren van een dergelijke initiatief (in welke vorm dan ook).

Verder hebben wij aangegeven hoe wij werken aan het netwerken, voorlichten en informeren van onze leden. Daarnaast hebben wij aangegeven het initiatief van harte te ondersteunen en hopen op een vruchtbare en zeer nauwe samenwerking tussen, nu nog, beide gemeenten. Aangezien de fusie tussen de Gemeente Hardenberg en de Gemeente Ommen, ons inziens, slechts een kwestie van tijd is zou het jammer zijn nu geen gebruik te maken van de gelegenheid om intensief en op gelijkwaardig niveau de samenwerking met elkaar te zoeken en aan te gaan.

De avond werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel, een tweede avond staat in de planning.