Nieuw logo ZP Netwerken Regio Zwolle

Beste Leden,

Zoals jullie misschien al weten is onze vereniging mede initiatiefnemer in de oprichting van een koepel van ZP-verenigingen in de Regio Zwolle.

De Regio Zwolle is een bestuurlijke samenwerking tussen 19 gemeenten in vier provincies rondom Zwolle. De gemeente Hardenberg is daar één van. In 2013 heeft de Kamer van Koophandel hiervoor een aantal “gevestigde” ZP-verenigingen benadert om met elkaar samen te werken.

De voornaamste doelstelling van deze koepel is het vertegenwoordigen van de (belangen van de) ZP-er op regionaal niveau bij o.a. Regio Zwolle, Provincies en werkgeversorganisaties zodat de economische slagkracht van de ZP-er in de Regio wordt verbeterd. Kort gezegd, de koepel wil de MKB bedrijven in de regio overtuigen van de kennis en kwaliteit van de ZP-er in de buurt zodat zij hun invulling van de flexibele schil dichtbij gaan uitbesteden.
Daarmee wordt invulling gegeven aan een vraag vanuit de overheid en de werkgeversorganisaties die op zoek zijn (waren) naar een gesprekspartner op regionaal niveau.

Als Vechtdal Professionals worden wij vertegenwoordigd door, nu, mijzelf en onze secretaris, Linda van Leeuwen. Verder zijn verenigingen uit Steenwijk, Emmeloord, Zwartewaterland, Zwolle en Olst-Wijhe aangesloten. In totaal 11. Alleen verenigingen in de Regio Zwolle kunnen zich aansluiten bij deze koepel. Ieder netwerk behoudt zijn eigen identiteit en autonomie.
De koepel, ZP Netwerken Regio Zwolle, kortweg ZPNRZ, heeft zich inmiddels kunnen presenteren aan alle portefeuillehouders van economische zaken in de Regio Zwolle. Deze presentatie is zeer goed ontvangen. Verder zijn er contacten gelegd met vertegenwoordigers en bestuurders van o.a. VNO-NCW, MKB Nederland, Economic Board, Trendbureau Overijssel, Zwolle Metropool en Marketing Oost.

Er wordt nu gezocht naar een rechtsvorm waarna een website kan worden gemaakt en een verdere campagne kan worden uitgerold. Als hoogste doel heeft de koepel voor ogen om zich tijdens het congres van de Regio Zwolle/Zwolle Metropool te kunnen presenteren.
Naast deze vertegenwoordiging is er ook een uitwisseling van ideeën en suggesties tussen de aangesloten verenigingen onderling. Ook aan dit laatste hechten wij veel waarde. Het eventueel samen organiseren van bijeenkomsten op regionaal niveau behoort dan tot de mogelijkheden.

Bij deze wil ik het logo van ZPNRZ aan jullie presenteren zoals wij dit ook op onze website zullen laten zien.

logo ZPNRZ (1024x277)

Mochten jullie meer willen weten of vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Overzicht van gemeenten in de Regio Zwolle:

kaart-plaatsnamen