Bedrijfsbezoek crematorium de Lariks 14/10

Na een lange zoektocht langs kerken, uitvaarten en ambtenaren was het voor Birgit Rusken helder dat er in Hardenberg draagvlak is voor een crematorium en startte ze in 2016 met haar onderneming. Zo’n 250 crematies van Hardenbergers die plaatsvonden in Zwolle, Emmen en Usselo, was voldoende om in onze regio van start te kunnen gaan. In 2018 had ze er al 348 waarbij we ook in onze omgeving zien dat het aantal crematies meer is dan het aantal begrafenissen.

Als Vechtdal Professionals werden wij hartelijk welkom geheten en kregen van Birgit een vlotte en praktische uitleg van alles wat er zo voorbij komt bij een crematie. Birgit is een mensenmens, haar benadering van het vak en van de nabestaanden is heel persoonlijk. Ze neemt ruim de tijd en met name het laatste afscheid van de overledene voordat de kist de oven in gaat maakt ze heel persoonlijk. We hebben uitgebreid de afscheidsruimte bekeken en het geluid gehoord van de ovenklep. Het steentje dat meegaat in de oven – om zeker te weten dat de as van de juiste persoon in de juiste urn wordt gedaan – wordt door de nabestaanden op het laatste ogenblik óp de kist gelegd. 

Hierna mochten we de ruimte van de oven binnenstappen. Het was er niet warm en heel schoon. De oven wordt opgestookt tot 900 graden en het verbrandingsproces duurt zo’n 1,5 uur. Na afkoeling wordt de as opgevangen in een asla, en de oven wordt heel goed schoon geveegd zodat er geen stukje as in een verkeerde urn komt. Vervolgens wordt de as zorgvuldig gecentrifugeerd. In dit proces worden metalen delen zoals prothesen eruit gefilterd, de opbrengst van het orthopedisch materiaal gaat naar het goede doel Vaillantfonds. 

De uitvoering van een plechtigheid staat los van begraven of cremeren, dus Birgit en haar collega’s zijn geen uitvaartleider. Toch is altijd een van hun aanwezig bij de plechtigheid. Een crematie vindt altijd plaats direct na de plechtigheid, dus er wordt níet verzameld. Voor de asbestemming kun je kiezen uit urnengraf, urnenmuur,  uitstrooien of in eigen omgeving bewaren. Zo blijft er, net als bij begraven een tastbare herinnering. Wettelijk gezien mag de as niet eerder worden vrijgegeven dan na 38 dagen, dit is een soort van bedenktijd voor de nabestaanden wat er met de as gaat gebeuren. Volgens Birgit gaat deze wettelijke bepaling veranderen omdat het als betuttelend wordt ervaren. 

Birgit werkt met 2 collega’s samen die beide bij de allerhartelijkste ontvangst aanwezig zijn. De bevlogenheid waarmee ze hun werk doen en deze ontvangsten verzorgen brengt hun vak dichter bij de mensen.