Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

De vereniging richt zich op zelfstandige professionals de Regio Vechtdal.

Voorwaarden voor lidmaatschap van de vereniging zijn:

  • je staat als professional ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • je hebt een woon- en/of werkadres in de Regio Vechtdal
  • je bent zelf actief met je professie bezig
  • je hebt geen of maximaal 5 werknemers in dienst

In sommige gevallen is het mogelijk om donateur i.p.v. lid te worden. Neem hiervoor even contact op met ons secretariaat.

Contributie

De contributie bedraagt € 75,=  per jaar. Daarmee ben je meteen ook lid van ZZP Nederland.

Aanmelden

Wil je ook lid/donateur worden van Vechtdal Professionals? Dit kan door dit formulier te downloaden, in te vullen en vervolgens te scannen en op te sturen naar secretariaat@vechtdalprofessionals.nl . Via de post versturen kan uiteraard ook. Je lidmaatschap/donateurschap is eerst geldig na ontvangst van de eerste betaling én van het ingevulde machtigingsformulier dat je op basis van je gegevens krijgt toegestuurd.

Vechtdal Professionals
t.a.v. Secretariaat
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Zie hiervoor ook artikel 5 van onze statuten.

Voor meer informatie en/of vragen kun je eveneens terecht op eerder genoemd e-mail adres.

Statuten oprichting ZP Platform Hardenberg

Statutenwijziging 13 mei 2014

Huishoudelijk Reglement