Missie en visie

Missie

Vechtdal Professionals is een netwerkvereniging voor en door zelfstandig ondernemers in Hardenberg e.o. waarin individuele krachten gebundeld worden. Een inspirerende vereniging voor ervaren professionals en een springplank voor starters.

Het platform fungeert tevens als aanspreekpunt, waardoor we gespreks- en onderhandelingspartner zijn voor andere partijen zoals lokale overheden en andere samenwerkingsverbanden van ondernemers.

Visie

Ondernemen moet leuk zijn en blijven. Het moet je energie geven, waardoor je gemotiveerd blijft de lat steeds hoger te leggen. Daarom stelt Vechtdal Professionals zich ten doel het ondernemerschap te verrijken door inspirerende bijeenkomsten en activiteiten. Zo faciliteren we ontmoeting, uitwisseling van kennis en ervaring, en het opdoen van nieuwe kennis die aansluit bij de behoeften en uitdagingen van de leden.

Daarnaast werkt onze vereniging aan de zichtbaarheid van de ZP’er door contacten en ontmoetingen met andere netwerken en partijen, en via presentatiemiddelen zoals website, Facebook en flyers.

Als lid van ZP Netwerken regio Zwolle proberen we tenslotte ook vorm te geven aan belangenbehartiging voor de zelfstandig ondernemer op regionaal niveau.

In al onze bezigheden staat het scheppen van kansen en mogelijkheden voor onze leden centraal.